Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Protokoły zdawczo-odbiorcze

Czy najemca musi być obecny podczas odbioru/zdania mieszkania?

Czy najemca musi być obecny podczas odbioru/zdania mieszkania?

W większości przypadków rekomendujemy, żeby najemca był obecny podczas odbioru oraz zdania najmowanego mieszkania. Jest to duże przyspieszenie i ułatwienie przebiegu procesu, ponieważ wszelkie kwestie są bezpośrednio weryfikowane podczas ustalonego spotkania.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.