Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Protokoły zdawczo-odbiorcze

Jak protokół zdawczo-odbiorczy zabezpiecza interes wynajmującego i najemcy?

Jak protokół zdawczo-odbiorczy zabezpiecza interes wynajmującego i najemcy?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument sporządzony w momencie przekazywania wynajmowanej nieruchomości najemcy, a następnie wykorzystywany do odbioru lokalu na zakończenie najmu. Stanowi zabezpieczenie interesów zarówno wynajmującego, jak i najemcy, ponieważ dokładnie opisuje najważniejsze aspekty związane z najmem.

Obejmuje dokumentację stanu nieruchomości na początku i końcu najmu, ewidencję wyposażenia i sprzętów, stan liczników oraz wskazuje na ewentualne uszkodzenia. Jest zabezpieczeniem przed nieuzasadnionymi roszczeniami, a także tymi uzasadnionymi w razie powstałych zniszczeń w czasie zajmowania lokalu przez najemcę. Ma na celu eliminację nieporozumień pojawiających się w trakcie współpracy i tym samym ograniczenie strat finansowych.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.