Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Protokoły zdawczo-odbiorcze

Jak wygląda przekazanie i odbiór mieszkania najemcy?

Jak wygląda przekazanie i odbiór mieszkania najemcy?

Po uzgodnionym terminie specjalista Pewnego Lokalu przyjeżdża na wskazane miejsce i rozpoczyna inwentaryzację najmowanej nieruchomości. Standardowe działania to sprawdzenie liczników, przygotowanie ewidencji wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem drogich przedmiotów, opisanie stanu technicznego, weryfikacja zaistniałych usterek, jeśli takie występują i sprawdzenie przekazywanych kluczy. Czas trwania wizyty zależy od indywidualnych przypadków, jednak najczęściej jest to od kilku do 90 minut.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.