Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Protokoły zdawczo-odbiorcze

Co zawiera protokół zdawczo-odbiorczy?

Co zawiera protokół zdawczo-odbiorczy?

Najczęściej protokół zdawczo-odbiorczy obejmuje spis wszystkich przedmiotów i wyposażenia w najmowanym lokalu, wyszczególnienie ruchomości o dużej wartości, listę wszystkich usterek, wskazanie na komplet przejmowanych kluczy, stan liczników oraz pełną dokumentację fotograficzną. Sprawdź przykładowy protokół z przekazania najmu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.