Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Protokoły zdawczo-odbiorcze

Dla kogo przeznaczona jest usługa Pewnego Lokalu?

Dla kogo przeznaczona jest usługa Pewnego Lokalu?

Z pomocy w odbiorze lub przekazaniu najmowanego mieszkania korzystają przede wszystkim właściciele, jak również agencje nieruchomości, czy zarządcy najmu. Z usługi mogą skorzystać także najemcy, którzy chcą sprawdzić, czy lokal nie posiada usterek lub uzyskać wsparcie w bezstronnym rozliczeniu kaucji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.