Centrum Pomocy

landscapelandscape

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę może zgłosić zarówno ubezpieczony (np. Ty jako najemca), jak i osoba poszkodowana (np. właściciel nieruchomości) w ciągu maksymalnie 7 dni od powstania lub zauważenia szkody. Ubezpieczyciel poprosi o oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do ubezpieczyciela PZU. Można to zrobić na różne sposoby:

 • Mailowo, pisząc na kontakt@pzu.pl
 • Wypełniając formularz na stronie zgloszenie.pzu.pl
 • Telefonicznie
  • 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 • Przez czat video na stronie PZU

Opiekun Klienta może poprosić między innymi o:

 • Dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia, np. rachunek/faktura.
 • Umowę najmu lokalu (lub użyczenia/zakwaterowania).
 • Dyspozycję wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie wydaną przez właściciela mienia.
 • Oświadczenie sprawcy szkody, informacji dotyczącej okoliczności powstania szkody i ewentualnego zawinienia (akceptowana forma elektroniczna z podanym numerem telefonu sprawcy szkody).
 • Dane szczegółowe dotyczące mienia, gdy nie wynikają z dokumentu potwierdzającego własność (np. w przypadku uszkodzonego telewizora będą to dane dotyczące modelu/data zakupu).

Warto pamiętać, że szkody są rozpatrywane indywidualnie, a Opiekun Klienta może poprosić również o inne dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.