Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Protokoły zdawczo-odbiorcze

W jakim stanie najemca powinien zostawić lokal na zakończenie najmu?

W jakim stanie najemca powinien zostawić lokal na zakończenie najmu?

Przed zdaniem lokalu i przekazaniem kluczy do obowiązków najemcy należy dokładne posprzątanie pomieszczeń, wyrzucenie śmieci i doprowadzenie mieszkania do stanu podobnego, w jakim się znajdował podczas rozpoczęcia najmu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.