Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Co dzieje się z ubezpieczeniem, gdy sprzedam nieruchomość?

Co dzieje się z ubezpieczeniem, gdy sprzedam nieruchomość?

W momencie utraty prawa własności do mieszkania lub domu, czyli przy sprzedaży, ochrona ubezpieczeniowa co do zasady dobiega końca. Masz wtedy możliwość odzyskania składki za niewykorzystany czas. Skontaktuj się z nami na info@simpl.rent w celu rozwiązania polisy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.