Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Co jest sprawdzane podczas weryfikacji zarobków?

Co jest sprawdzane podczas weryfikacji zarobków?

Weryfikacja zarobków polega na porównaniu dochodu na rękę z sumą opłat za najem (całkowity koszt dla najemcy), jaki jest wymagany dla danej nieruchomości. Właściciele, agencji nieruchomości i zarządcy mieszkań na wynajem chcą mieć pewność, że potencjalny najemca zarabia wystarczająco, aby być rzetelnym lokatorem. Nie udostępniamy danych o zarobkach – wynajmujący otrzymuje jedynie informacje zawarte w Certyfikacie Najemcy

👉 Więcej informacji o sprawdzaniu zarobków i wymaganych dokumentach można znaleźć w Polityce weryfikacji zarobków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.