Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Co mogę zrobić w razie pomyłki przy zakupie ubezpieczenia?

Co mogę zrobić w razie pomyłki przy zakupie ubezpieczenia?

Przede wszystkim się nie przejmuj. Pomyłki się zdarzają i w takiej sytuacji po prostu skontaktuj się z nami na: info@simpl.rent. Zazwyczaj będziemy w stanie zmienić dane na Twojej polisie bez konieczności rozwiązania polisy lub potrzeby zawarcia nowej (zerknij na terminy poniżej). Nasz zespół pokieruje Cię w kolejnych krokach, jak tylko zgłosisz potrzebę zmiany danych.

Osoba ubezpieczona może rozwiązać umowę ubezpieczeniową:

  1. W ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem.
  2. W ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.