Centrum Pomocy

landscapelandscape

Co oznacza przerwa w najmie?

Przerwa w najmie to czas od dnia zaprzestania mieszkania przez najemcę do dnia przywrócenia lokalu do stanu umożliwiającego wprowadzenie. Za dzień przywrócenia mieszkania do stanu umożliwiającego jego dalsze zamieszkiwanie przyjmuje się dzień, w którym w tym mieszkaniu ukończone zostaną prace remontowe, będzie działała w nim instalacja wodna, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz zostanie podłączona kuchnia gazowa lub elektryczna.

Okres przerwy w wynajmie, za który PZU ponosi odpowiedzialność, określony dla jednej przerwy w wynajmie, nie może być dłuższy niż 3 kolejne miesiące – niezależnie od tego, ile faktycznie trwała ta przerwa w wynajmie – i nie krótszy niż miesiąc.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.