Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Co oznacza ubezpieczający?

Co oznacza ubezpieczający?

Ubezpieczający to osoba, która kupuje ubezpieczenie. Jest to właściciel polisy zawierający umowę z PZU i zobowiązujący się do opłacenia składki. Często jest to jednocześnie <span>ubezpieczony</span>, czyli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.