Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Co zrobić, jeśli najemca nie jest w stanie spełnić kryteriów weryfikacji zarobków?

Co zrobić, jeśli najemca nie jest w stanie spełnić kryteriów weryfikacji zarobków?

Jeśli najemca nie jest w stanie spełnić kryteriów weryfikacji zarobków, istnieją alternatywne opcje do rozważenia. Jedną z możliwości jest dodanie innej osoby do procesu weryfikacji, na przykład współmałżonka. W takiej sytuacji osoba weryfikująca musi wygenerować nowy link weryfikacyjny, wysłać go do drugiego najemcy, a następni skontaktować się z zespołem simpl.rent, aby połączyć obie weryfikacje. W celu połączenia weryfikacji osoba weryfikująca musi podać adresy e-mail najemców zaproszonych do procesu weryfikacji.

Drugi sposób to uwzględnienie innych źródeł dochodu, takich jak alimenty, świadczenia 500+ lub stypendium.

👉 Szczegóły dotyczące innych akceptowanych źródeł dochodu znajdują się w naszej polityce weryfikacji zarobków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.