Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy ktoś inny może kupić ubezpieczenie najemcy (np. właściciel w imieniu najemcy)?

Czy ktoś inny może kupić ubezpieczenie najemcy (np. właściciel w imieniu najemcy)?

Tak! Osobą ubezpieczającą może być ktoś inny niż ubezpieczony występujący w roli najemcy mieszkania. Przykładowo, agencja nieruchomości (ubezpieczający) może wykupić ubezpieczenie dla najemcy, którego obsługuje (ubezpieczonego). Należy pamiętać, że polisa należy do ubezpieczonego, czyli najemcy, bo jest zawarta na jego dane. W przypadku szkody z jego winy PZU będzie wymagało oświadczenia od najemcy. Ubezpieczający powinien poinformować najemcę o zawarciu takiego ubezpieczenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.