Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Cennik i płatności

Czy mogę przetestować platformę przed zakupem?

Czy mogę przetestować platformę przed zakupem?

Jak najbardziej! Wybór partnerów do współpracy nie powinien odbywać się w ciemno, dlatego dla klientów firmowych proponujemy plan testowy na pierwsze 30 dni współpracy.

Po wygaśnięciu konta testowego możesz zadecydować, czy chcesz przejść na wyższy płatny plan lub pozostać na darmowym planie dla użytkowników indywidualnych.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.