Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia w przypadku wynajmu na pokoje?

Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia w przypadku wynajmu na pokoje?

Nie ma znaczenia, czy chcesz ubezpieczyć całe mieszkanie lub pokój na wynajem – możesz skorzystać z ubezpieczenia.

W przypadku wynajmu na pokoje należy ubezpieczyć każdą umowę najmu osobno. Przykładowo posiadasz 4 pokoje na wynajem – oznacza to, że koniecznie jest wykupienie 4 niezależnych polis, aby zabezpieczyć wszystkie płatności od najemców. W procesie zakupu istotne jest podanie numeru/oznaczenia pokoju.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.