Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy można aneksować polisę w celu rozszerzenia ochrony np. o ubezpieczenie nieruchomości?

Czy można aneksować polisę w celu rozszerzenia ochrony np. o ubezpieczenie nieruchomości?

Nie ma możliwości rozszerzenia wcześniej zawartej polisy. W takiej sytuacji rekomendujemy rozwiązać dotychczasową polisę i zawrzeć nową z dodatkowym zakresem. W przypadku potrzeby rozszerzenia o ubezpieczenie nieruchomości można wykupić niezależne ubezpieczenie mieszkania i domu dostępne na naszej stronie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.