Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy można kupić ubezpieczenie, gdy firma lub osoba prywatna wynajmuje mieszkanie innej firmie do celów mieszkalnych?

Czy można kupić ubezpieczenie, gdy firma lub osoba prywatna wynajmuje mieszkanie innej firmie do celów mieszkalnych?

Jak najbardziej! Wszyscy mogą skorzystać z ochrony i ubezpieczyć płatności od najemcy, bez względu na to, kto jest najemcą mieszkania. Ważne! Najem musi być na cele mieszkalne.. W przypadku wynajmu firmom, nie ma możliwości uzyskania zniżki za pomocą Certyfikatu Najemcy, ponieważ nie ma możliwości weryfikacji spółek prawa handlowego.

👉 Przeczytaj więcej, jak kupić ubezpieczenie płatności czynszu i dostać zniżkę dzięki Certyfikatowi Najemcy

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.