Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy można przejść przez weryfikację bez logowania się do banku?

Czy można przejść przez weryfikację bez logowania się do banku?

Tak, logowanie do banku nie jest koniecznym warunkiem weryfikacji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.