Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy można wykupić ubezpieczenie, jeśli najemca ma negatywny status zarobków oraz historii kredytowej i płatniczej?

Czy można wykupić ubezpieczenie, jeśli najemca ma negatywny status zarobków oraz historii kredytowej i płatniczej?

Ubezpieczenie płatności czynszu można wykupić niezależnie od wyniku weryfikacji najemcy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku negatywnego wyniku któregoś lub kilku z etapów, składka ubezpieczenia będzie wyższa tj. w standardowej cenie bez zniżki w ramach Certyfikatu Najemcy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.