Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Czy muszę być właścicielem, aby wykupić ubezpieczenie?

Czy muszę być właścicielem, aby wykupić ubezpieczenie?

Możesz kupić ubezpieczenie dla kogoś (będziesz wtedy ubezpieczającym), ale ubezpieczonym może być tylko właściciel lub współwłaściciel, ponieważ posiadanie prawa do mieszkania lub domu jest wymagane przez PZU.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.