Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy muszę założyć konto, żeby otrzymać Certyfikat Najemcy?

Czy muszę założyć konto, żeby otrzymać Certyfikat Najemcy?

Do uzyskania Certyfikatu Najemcy potrzebne jest posiadanie konta na platformie simpl.rent. Dzięki temu możemy informować Cię na bieżąco o statusie weryfikacji i zakończeniu procesu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.