Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Czy na oświadczeniu znajduje się podpis notarialny?

Czy na oświadczeniu znajduje się podpis notarialny?

Dostawca usługi okazjonalny.info umożliwia wybranie rodzaju dokumentu i to od kupującego zależy, czy oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do spółki będzie poświadczone podpisem notarialnym. Nie jest to obowiązkowe, dopuszczalna jest zwykła forma pisemna.

Warto pamiętać, że inaczej jest w przypadku oświadczenia najemcy. Po otrzymaniu dokumentów najemca musi udać się do notariusza w celu podpisania oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.