Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Czy na oświadczeniu znajduje się podpis notarialny?

Czy na oświadczeniu znajduje się podpis notarialny?

Dostawca usługi okazjonalny.info umożliwia wybranie rodzaju dokumentu i to od kupującego zależy, czy oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do spółki będzie poświadczone podpisem notarialnym. Nie jest to obowiązkowe, dopuszczalna jest zwykła forma pisemna.

Warto pamiętać, że inaczej jest w przypadku oświadczenia najemcy. Po otrzymaniu dokumentów najemca musi udać się do notariusza w celu podpisania oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone