Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy OC Najemcy obejmuje odpowiedzialność cywilną w innych przypadkach?

Czy OC Najemcy obejmuje odpowiedzialność cywilną w innych przypadkach?

OC najemcy w PZU to przede wszystkim OC w życiu prywatnym. To znaczy, że możemy z niego korzystać nawet wtedy, kiedy wyrządziliśmy szkodę poza miejscem ubezpieczenia, np. przypadkowo stłukliśmy szybę sąsiada, przewróciliśmy telewizor u znajomych przy zasłanianiu rolet okiennych oraz w innych przypadkach – kiedy uznajemy naszą odpowiedzialność za nieumyślne szkody. OC najemcy w takiej konstrukcji daje duże szersze zabezpieczenie, nie jest ograniczone jedynie do najmowanego mieszkania.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.