Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy OC najemcy obejmuje szkody poza najmowanym mieszkaniem?

Czy OC najemcy obejmuje szkody poza najmowanym mieszkaniem?

OC najemcy dostępne przez simpl.rent zawierają klauzulę nr 4 obejmującą szkody w najmowanym mieszkaniu, ale również poza nim, np. podczas spaceru lub zakupów.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.