Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy OC najemcy zastępuje kaucję?

Czy OC najemcy zastępuje kaucję?

OC najemcy jest dodatkową formą zabezpieczenia, ale nie zastąpi kaucji. OC najemcy może być źródłem pokrycia kosztów szkód i napraw w mieszkaniu, jednak nie wszystkich. W Polsce przyjęło się, że rola kaucji jest szersza – obejmuje wszelkie inne należności (niezapłacone rachunki za media, należne czynsze najmu, odsetki od tych zobowiązań, koszty usuwania usterek, szkody umyślne itp.). Dlatego OC najemcy może służyć jako bardzo dobre zabezpieczenie, ale nie zastąpi całkowicie kaucji.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone