Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy osoba, która nie posiada numeru PESEL może wykupić ubezpieczenie?

Czy osoba, która nie posiada numeru PESEL może wykupić ubezpieczenie?

Osoba bez numeru PESEL może wykupić ubezpieczenie zarówno dla siebie jak i innej osoby. Potrzebna jest jedynie data urodzenia oraz wskazanie narodowości. Jeśli jednak najemca posiada numer PESEL, to konieczne jest posługiwanie się nim.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.