Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy otrzymam odszkodowanie, jeśli najemca w momencie zawarcia ubezpieczenia zalega z czynszem za najem?

Czy otrzymam odszkodowanie, jeśli najemca w momencie zawarcia ubezpieczenia zalega z czynszem za najem?

PZU pokrywa zaległości powstałe od momentu rozpoczęcia działania polisy. To oznacza, że jeśli najemca zalega z płatnościami za najem jeszcze przed zawarciem ubezpieczenia, odszkodowanie nie może zostać wypłacone.

👉 Przeczytaj więcej o zasadach wypłaty ubezpieczenia płatności czynszu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone