Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy otrzymam odszkodowanie, jeśli najemca w momencie zawarcia ubezpieczenia zalega z czynszem za najem?

Czy otrzymam odszkodowanie, jeśli najemca w momencie zawarcia ubezpieczenia zalega z czynszem za najem?

PZU pokrywa zaległości powstałe od momentu rozpoczęcia działania polisy. To oznacza, że jeśli najemca zalega z płatnościami za najem jeszcze przed zawarciem ubezpieczenia, odszkodowanie nie może zostać wypłacone.

👉 Przeczytaj więcej o zasadach wypłaty ubezpieczenia płatności czynszu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.