Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy przy zakupie ubezpieczenia płatności czynszu wymagane jest wykupienie ubezpieczenia nieruchomości?

Czy przy zakupie ubezpieczenia płatności czynszu wymagane jest wykupienie ubezpieczenia nieruchomości?

Nie ma takiej konieczności. Wystarczy zostawić wartość nieruchomości na zero i kontynuować zakup ubezpieczenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.