Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy simpl.rent weryfikuje spółki?

Czy simpl.rent weryfikuje spółki?

W simpl.rent nie weryfikujemy spółek. Skupiamy się na wynajmie do osób fizycznych oraz działalności gospodarczych, ale możemy zweryfikować osobę, która posiada umowę ze Spółką i wpływy na konto prywatne.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.