Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Czy szkodowość wpływa na wysokość składki?

Czy szkodowość wpływa na wysokość składki?

Szkodowość, czyli liczba zgłoszonych szkód uznanych przez ubezpieczyciela może wpłynąć na wysokość składki w kolejnym okresie ubezpieczeniowym.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.