Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy tylko najemcy powinno zależeć na ubezpieczeniu najemcy?

Czy tylko najemcy powinno zależeć na ubezpieczeniu najemcy?

Ubezpieczenie najemcy to komfort dla obu stron najmu. Dla najemcy ubezpieczenie może okazać się niezastąpione, np. gdy z winy najemcy (i przypadkowo) zostanie uszkodzone mienie właściciela. Wówczas odpowiednie odszkodowania dostanie właściciel w ramach OC najemcy. Najemca może dzięki temu mieć lepszy komfort codziennego korzystania z mieszkania, a wynajmujący jako właściciel zyskuje dodatkowe, poza kaucją, zabezpieczenie majątku i czuje się spokojnie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.