Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy tylko najemcy powinno zależeć na ubezpieczeniu najemcy?

Czy tylko najemcy powinno zależeć na ubezpieczeniu najemcy?

Ubezpieczenie najemcy to komfort dla obu stron najmu. Dla najemcy ubezpieczenie może okazać się niezastąpione, np. gdy z winy najemcy (i przypadkowo) zostanie uszkodzone mienie właściciela. Wówczas odpowiednie odszkodowania dostanie właściciel w ramach OC najemcy. Najemca może dzięki temu mieć lepszy komfort codziennego korzystania z mieszkania, a wynajmujący jako właściciel zyskuje dodatkowe, poza kaucją, zabezpieczenie majątku i czuje się spokojnie.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone