Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy tylko pozytywny Certyfikat Najemcy obniża składkę za ubezpieczenie?

Czy tylko pozytywny Certyfikat Najemcy obniża składkę za ubezpieczenie?

Składka za ubezpieczenie będzie kosztować mniej, gdy każdy etap weryfikacji będzie ukończony z wynikiem pozytywnym. Pamiętaj, że tylko pełna weryfikacja (składająca się z weryfikacji tożsamości, zarobków i historii płatniczej-kredytowej) uprawnia do skorzystania z obniżonej składki.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.