Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Cennik i płatności

Czy ubezpieczenia są uwzględnione w planach?

Czy ubezpieczenia są uwzględnione w planach?

Produkty ubezpieczeniowe nie są objęte planami. Ubezpieczenie płatności czynszu, ubezpieczenie mieszkania i domu oraz ubezpieczenie najemcy można wykupić niezależnie za pomocą strony lub po zalogowaniu się na konto użytkownika.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.