Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Czy ubezpieczenie może wykupić firma?

Czy ubezpieczenie może wykupić firma?

Ubezpieczenie mieszkania i domu jest dedykowane osobom fizycznym ale też agencjom nieruchomości i firmom, które posiadają nieruchomość na potrzeby mieszkaniowe, na przykład na wynajem.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.