Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy ubezpieczenie najemcy jest przypisane do konkretnej nieruchomości?

Czy ubezpieczenie najemcy jest przypisane do konkretnej nieruchomości?

Ubezpieczenie najemcy są przypisane do nieruchomości, a konkretny adres widnieje na polisie. Jednak, adres nieruchomości na polisie można w każdym momencie zmienić. Wystarczy zalogować się na konto i wejść w zakładkę “Ubezpieczenie najemcy”.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.