Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy ubezpieczenie najemcy możemy zawrzeć na dane firmy?

Czy ubezpieczenie najemcy możemy zawrzeć na dane firmy?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ ubezpieczenie najemcy jest przeznaczone dla osób fizycznych.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.