Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy weryfikacja najemców jest dostępna dla obcokrajowców?

Czy weryfikacja najemców jest dostępna dla obcokrajowców?

Jak najbardziej! Weryfikujemy najemców niezależnie od miejsca pochodzenia. Bez posiadania numeru PESEL można przejść przez proces weryfikacji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.