Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy weryfikacja najemcy w simpl.rent wpływa na zdolność kredytową?

Czy weryfikacja najemcy w simpl.rent wpływa na zdolność kredytową?

Weryfikacja najemcy nie wpływa na scoring kredytowy BIK, który jest brany pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.