Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy weryfikacja najemcy wpływa na scoring BIK?

Czy weryfikacja najemcy wpływa na scoring BIK?

Weryfikacja najemcy nie wpływa na scoring kredytowy BIK, który jest brany pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.