Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy wynajmujący (np. właściciel nieruchomości) też powinien mieć własne ubezpieczenie?

Czy wynajmujący (np. właściciel nieruchomości) też powinien mieć własne ubezpieczenie?

Tak. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia mieszkania i domu oraz ubezpieczenia płatności czynszu przez wynajmującego . Pakiety obejmują m.in. ubezpieczenie utraty wpływów z najmu, , ruchomości, ochronę prawną i OC wynajmującego (oprócz ubezpieczenia nieruchomości). Przeczytaj więcej o tych ubezpieczeniach na naszej stronie.

Najemca może zapytać wynajmującego, czy posiada m.in. OC wynajmującego, ponieważ takie OC dotyczy pokrycia szkód także w majątku najemcy, spowodowanych zaniedbaniami właściciela (np. wadliwa instalacja elektryczna powodująca uszkodzenie sprzętu najemcy czy problem z instalacją hydrauliczną i zalanie rzeczy najemcy).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.