Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czym jest Certyfikat Najemcy?

Czym jest Certyfikat Najemcy?

Certyfikat Najemcy to wynik procesu weryfikacji najemcy przeprowadzonego przez simpl.rent. Przebiega on za zgodą samego najemcy – szybko, bezpiecznie i zdalnie bez konieczności dodatkowych formalności.

Potencjalny najemca otrzymuje dedykowany link stanowiący zaproszenie do weryfikacji. Następnie samodzielnie wybiera sposób, w jaki chce potwierdzić tożsamość oraz wysokość przychodów. Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej przebiega automatycznie na podstawie danych z biur informacji gospodarczych i kredytowych. Przejście przez wszystkie etapy sprawdzania wiarygodności może potrwać od kilku minut do kilku godzin w zależności od wybranej ścieżki weryfikacji oraz zaangażowania najemcy.

Certyfikat Najemcy dostarcza wynajmującemu informacji, czy w którymś z obszarów występuje ryzyko związane z udostępnieniem lokalu konkretnej osobie. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi instytucjami i przykładamy szczególną uwagę do ochrony danych – dzięki temu cały proces weryfikacji gwarantuje bezpieczeństwo i komfort obu stronom najmu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.