Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie najemcy?

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie najemcy?

Ubezpieczenie najemcy to ubezpieczenie dla osób, którzy najmują mieszkanie lub dom od innych, czyli występują w roli najemcy. W ramach simpl.rent wraz z PZU oferujemy 3 pakiety ubezpieczeń: Basic, Plus oraz Extra, które zawierają w sobie różne zakresy ochrony.

W zależności od wybranego pakietu, ubezpieczenie najemcy obejmuje różne typy ubezpieczeń. Co najważniejsze, każdy z pakietów obejmuje ubezpieczenie OC najemcy, które pokryje m.in. szkody przypadkowo wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie, domowników lub Twojego zwierzaka w najmowanym mieszkaniu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.