Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa, jakie jest całkowite zapotrzebowanie budynku lub części budynku na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Analizie podlega energia służąca do ogrzania budynku, chłodzenia, pracy wentylacji i uzyskania ciepłej wody użytkowej. W przypadku budynków niemieszkalnych bierze się również pod uwagę oświetlenie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.