Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Czym jest ubezpieczenie mieszkania i domu?

Czym jest ubezpieczenie mieszkania i domu?

Z ubezpieczeniem zabezpieczasz Twoje mieszkanie lub dom od wszystkich ryzyk, a to oznacza między innymi pożar, powódź, zalanie, dewastacje i wiele innych nieprzyjemnych zdarzeń losowych.

Suma ubezpieczenia: Ustalona przez Ciebie wartość domu lub mieszkania

Co chronisz?

Twoje mieszkanie lub dom oraz elementy, z których są wykonane:

 • Konstrukcje: fundamenty, ściany, stropy i podłogi.
 • Elementy zewnętrzne: rynny, parapety, ogrodzenie, zabudowa balkonów, tarasy i panele fotowoltaiczne.
 • Elementy stałe: meble i sprzęt AGD w zabudowie, instalacje, armatura i domofon.

Przed czym chronisz?

 • Od 18 ryzyk nazwanych i wszystkich innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie jest sprzedawane w wariancie od “wszystkich ryzyk”– od pożaru, powodzi, wiatru, zalania, eksplozji, huraganu, dymu i sadzy czy uderzenia pojazdu.
 • Przepięcia – może do niego dojść, gdy wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie np. telewizora lub instalacji.
 • Dewastacja – gdy jakiś łobuz zabawi się w artystę i namaluje graffiti na elewacji Twojej nieruchomości lub zbije szybę w oknie.
 • Zniszczeń podczas akcji ratowniczej – w sytuacji, gdy podczas gaszenia pożaru straż pożarna zaleje parkiet lub wyważy drzwi do mieszkania.
 • Innych zaskakujących zdarzeń – bo nie wszystko da się przewidzieć i nazwać np. gdy pojazd uderzy w elewację domu lub sąsiad podczas remontu uszkodzi Twoją ścianę.

Wyłączenia

Warto pamiętać, że nie wszystko jest objęte ubezpieczeniem, a szczególnie gdy:

 • Mieszkanie nie będzie odpowiednio zabezpieczone np. zostawisz otwarte drzwi lub nieszczelne okno.
 • Do zdarzenia doszło umyślnie, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych używek.
 • Szkody powstały z powodu braku wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych.
 • Szkody wynikają z naturalnego zużycia np. ściany ulegają odbarwieniu ze względu na upływający czas.
 • Zdarzenie dotyczy rozbicia lub pęknięcia elementów.
 • Zdarzenie miało miejsce ze względu na błędy konstrukcyjne ubezpieczonego domu.
 • Doszło do zabrudzenia lub odbarwienia elewacji na skutek opadu.

Jak postępować w razie szkody w ubezpieczeniu mieszkania i domu?

Nie chcemy tego zakładać, ale załóżmy, że wydarzyła się szkoda. W tej sytuacji na start zadbaj o zabezpieczenie ocalałego majątku, aby nie doszło do dalszego zniszczenia. W zależności od zdarzenia chodzi na przykład o wezwanie straży pożarnej lub zawiadomienie policji w razie kradzieży z włamaniem.

Należy także jak najszybciej powiadomić o szkodzie PZU – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia wypadku.

Możesz skontaktować się z PZU przez stronę internetową, mailowo lub telefonicznie:

 • zgloszenie.pzu.pl
 • kontakt@pzu.pl
 • 801 102 102 lub 22 566 55 55

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.