Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej?

Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej?

W razie wielu problemów prawnych prawnik wskaże Ci właściwą ścieżkę postępowania, udzieli porady, prześle wzór pisma lub tekst niezbędnego aktu prawnego. PZU pokryje m.in. koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych, koszty opinii prawnej, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Z ubezpieczenia możesz skorzystać m.in. w związku z:

  • Ochroną w zakresie umów, np. gdy dostaniesz za wysoki rachunek za abonament telewizyjny.
  • Ochroną danych osobowych, np. gdy skradziono adres i hasło Twojej poczty elektronicznej.
  • Ochroną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, np. gdy zostaniesz zwolniony w okresie ochronnym.
  • Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z nieuczciwym właścicielem mieszkania.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.