Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czym jest ubezpieczenie Pomoc w Domu (ubezpieczenie assistance)?

Czym jest ubezpieczenie Pomoc w Domu (ubezpieczenie assistance)?

Jest to ubezpieczenie zwane często “assistance domowym”. Daje możliwość m.in. wezwania fachowca lub skorzystania z natychmiastowej interwencji w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy. Może to być pomoc w wejściu do mieszkania, jeśli zgubiliśmy klucze – PZU zorganizuje i opłaci wymianę zamków w drzwiach (w pierwszej kolejności zalecamy kontakt z właścicielem). Może to być wizyta hydraulika, a także wezwanie specjalisty od naprawy pralki lub do dokładnego sprawdzenia kuchenki gazowej (np. w przypadku podejrzenia przecieku).

Ubezpieczenie assistance Pomoc w Domu oferujemy w dwóch zakresach Standard albo Standard Plus.

👉 Przeczytaj więcej o różnicach między Standard a Standard Plus tutaj.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.