Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czym jest ubezpieczenie ruchomości i jak zgłosić szkodę?

Czym jest ubezpieczenie ruchomości i jak zgłosić szkodę?

Z ubezpieczeniem ruchomości zabezpieczasz przedmioty Twoje i bliskich np. sprzęt RTV/AGD, meble i biżuterię od wszystkich ryzyk. Tak jest, wszystkich! A to oznacza między innymi pożary, zalania, huragany, kradzieże i wiele więcej.

Suma ubezpieczenia: Ustalona przez Ciebie wartość przedmiotów

Co chronisz?

Wyposażenie towarzyszące Ci na co dzień oraz elementy, które nie są zamontowane na stałe:

 • Sprzęt elektroniczny, RTV/AGD, meble i elementy dekoracji wnętrz.
 • Ubrania, biżuteria i rzeczy osobistego użytku.
 • Gotówka, monety i cenne przedmioty ze srebra, złota lub platyny.
 • Rowery, wózki dziecięce, sprzęt turystyczny, sportowy lub ogrodniczy.

Przed czym chronisz?

Poznaj przykładowe sytuacje, w których PZU wypłaci odszkodowanie:

 • Podczas przepięcia uszkodzony zostanie Twój sprzęt elektroniczny.
 • Złodziej wejdzie nieproszony do Twojego domu i wyniesie ze sobą komputer, biżuterię albo inny cenny przedmiot.
 • Wyrwany telefon na ulicy lub torebka z portfelem? Nie lubimy rabunków w biały dzień i pomożemy, gdy się to wydarzy.

Wyłączenia

Warto pamiętać, że nie wszystko jest objęte ubezpieczeniem, a szczególnie zdarzenia:

 • Wyrządzone umyślnie, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych używek.
 • Wyrządzone osobie bliskiej ze wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Spowodowane przez posiadane zwierzęta inne niż domowe.
 • Występujące wskutek wyczynowego uprawiania sportu.
 • Mające związek z pracą zawodową lub działalnością gospodarczą.
 • Polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, papierów wartościowych i biżuterii.
 • Wynikające z naturalnego zużycia np. zasłony się odbarwią, a pralka ulegnie awarii na skutek zużytych części.
 • Dotyczące rozbicia lub pęknięcia przedmiotów np. płyty indukcyjnej, wyświetlaczy i monitorów.

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu ruchomości?

W przypadku szkód z ubezpieczenia ruchomości prosimy o kontakt na kontakt@pzu.pl. W mailu należy uwzględnić:

 • Opis zaistniałej szkody wraz z okolicznościami i dokładną datą wystąpienia.
 • Skany/zdjęcia rachunków wskazujące na wartość uszkodzonego majątku.
 • Skany/zdjęcia dokumentów takich jak polisa ubezpieczeniowa i umowa najmu.
 • Numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania.
 • Jeśli osoba zgłaszająca nie jest właścicielem uszkodzonego mienia, to wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.