Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czym jest ubezpieczenie ruchomości?

Czym jest ubezpieczenie ruchomości?

Ubezpieczenie mienia ruchomego pozwala “zlikwidować szkodę”, czyli naprawić lub kupić nowe przedmioty, które zostały zniszczone np. w efekcie zalania, kradzieży lub w wyniku wypadku.. Na przykład:

  • W czasie burzy lub przypadkowego wyłączenia prądu uszkodzony zostanie sprzęt grający lub komputer.
  • Mieszkanie zostanie okradzione, np. ze sprzętu sportowego służącemu naszemu hobby.
  • Zalanie zniszczy wszystkie Twoje ubrania w szafie.
  • Złodziej np. na ulicy wyrwie Ci torbę lub telefon.

W ramach ubezpieczenia najemcy dostępnego na simpl.rent, ubezpieczenie ruchomości jest w wariancie od “wszystkich ryzyk”, który obejmuje także wyłudzenie gotówki lub biżuterii, rabunek (czyli szkody poza domem) oraz nietypowe sytuacje. Jest to najwyższa ochrona Twoich rzeczy dostępna w ramach ubezpieczenia w PZU.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.