Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Dlaczego połączyliśmy Certyfikat Najemcy z ubezpieczeniem płatności czynszu?

Dlaczego połączyliśmy Certyfikat Najemcy z ubezpieczeniem płatności czynszu?

Przede wszystkim, aby docenić wzorowe postawy wynajmujących, którzy świadomie podchodzą do ryzyk związanych z wynajmem. W praktyce wygląda to tak, że każda firma ubezpieczeniowa szacuje ryzyko wystąpienia zdarzenia, żeby obliczyć wysokość składki. Im to ryzyko jest mniejsze, tym niższa może być składka.

Jeśli potencjalny najemca przejdzie pozytywnie weryfikację dzięki Certyfikatowi Najemcy w zakresie potwierdzenia tożsamości, sprawdzenia historii kredytowej i płatniczej oraz wykazania odpowiedniej wysokości dochodów, to ubezpieczyciel może na tej podstawie oszacować, że ryzyko wstrzymania płatności za najem jest mniejsze, niż w przypadku osoby zweryfikowanej negatywnie lub niezweryfikowanej.

I właśnie dlatego połączenie ubezpieczenia płatności czynszu z Certyfikatem Najemcy jest bardziej korzystne cenowo dla kupującego polisę, bo ubezpieczyciel opiera kalkulację ryzyka na sprawdzonej, zaufanej procedurze weryfikacji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.